AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquesta pàgina Web i totes les aplicacions que d’aquesta pàgina depenen (en endavant APLICACIONS VP), són propietat de VP Control Animal, S.L amb NIF nº B66712365 i domicili al carrer La Gleva 35 de (08570) Torelló (BARCELONA) i Inscrita en el Registre Mercantil de  Barcelona el dia 2 de març de 2016 al Volum 45244, Foli 21, fulla 481559 i Inscripció 1.

Per qualsevol consulta o proposta, contacti’ns al correu electrònic info@vpcontrolanimal.com

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com a estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI al moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les Condicions d’Ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents Condicions d’Ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà del mateix.

El subministrament de dades personals i la contractació de serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

A qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web de forma unilateral i sense previ avís.

 

 1. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font de la web i de les APLICACIONS VP són propietat de VP Control Animal, S.L. o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Totes les APLICACIONS VP són una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

 

 1. Condicions d’Accés a la web

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, els serveis oferts són d’accés restringit i requereixen haver realitzat un procés de registre i la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, a les presents Condicions d’Ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents Condicions d’Ús, i en les condicions de contractació dels serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que VP Control Animal, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

VP Control Animal, S.L. es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquestes accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents Condicions d’Ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

 

 1. Condicions d’Ús de les APLICACIONS VP

La descàrrega de les APLICACIONS VP és totalment gratuïta, però la seva utilització està condicionada a l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS D’ÚS i a la contractació del servei a través de la nostra pàgina web conforme a l’establert en les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Condicions d’Ús:

 • Ser major de 18 anys
 • Registrar-se com a client a la web.
 • Aprovar les condicions d’Ús i Contractació.
 • Passat el període de prova de 30 dies, facilitar les dades fiscals i de pagament, així com, acceptar el càrrec del cost del servei.
 • Introduir a les APLICACIONS VP l’Usuari i Contrasenya generats en el registre.
 • Permetre que les APLICACIONS VP utilitzin les funcionalitats de GPS, Wi-Fi, Bluetoth, Xarxes Mòbils i localització a través de Google Maps del dispositiu on s’instal·li, així com permetre la recepció de notificacions push.
 • Seguir les instruccions tècniques de connexió i ús.

 

L’USUARI ha d’utilitzar les APLICACIONS VP conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, la legislació vigent i les presents Condicions d’Ús.

La utilització de les APLICACIONS VP es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’USUARI té expressament prohibida la utilització de les APLICACIONS VP per procediments diferents als establerts en les APLICACIONS VP i per a finalitats diferents a les descrites a les instruccions de les APLICACIONS VP.

VP Control Animal, S.L. es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de les APLICACIONS VP sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents Condicions d’Ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

 

 1. Política de Privacitat 

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de VP Control Animal, S.L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l’Usuari.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de VP Control Animal, S.L. titular i responsable dels mateixos. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 18 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

VP Control Animal, S.L. es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens ocasioni a nosaltres o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzats, o amb dades de tercers.

Quines dades sol·licitem i per a quina finalitat

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, les dades dels formularis ressenyades amb un asterisc (*) són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud.

La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:

 • En la secció CONTACTE li sol·licitem les seves dades personals per respondre-li a les seves preguntes i/o facilitar-li la informació sol·licitada així com qualsevol altra relacionada amb la nostra activitat que considerem del seu interès.
 • En la secció REGISTRE li sol·licitem les seves dades per donar-lo d’alta com a usuari i permetre-li l’accés als nostres serveis i, com a tal, per informar-lo de les nostres activitats i serveis.
 • Així mateix, en cas de rebre un correu electrònic sol·licitant qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte, si Vostè inclou dades personals, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar-les als nostres fitxers corresponents.

En tots aquests casos les seves dades seran incorporades a un fitxer de “GESTIÓ”. L’acceptació de les presents polítiques de privacitat impliquen el consentiment de l’usuari per rebre les nostres informacions comercials relaciones amb la nostra activitat, inclusivament per mitjans electrònics, sempre que Vostè no ens indiqui el contrari en el correu electrònic info@vpcontrolanimal.com.

VP Control Animal, S.L. es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals

A qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, podent dirigir-se a la següent adreça: VP Control Animal, S.L.  – Responsable de Dades Personals – C/ La Gleva 35, 08570 Torelló.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que ho considerem oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Comunicacions de dades

Li informem que les seves dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l’usuari ens ho autoritzi expressament, en els casos legalment previstos.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

 1. Cookies

Les cookies són breus informacions que s’envien i emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les cookies es poden utilitzar per recaptar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (Cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (Cookies persistents). Les cookies poden ser pròpies o de tercers.

Existeixen diversos tipus de cookies:

 • Cookies tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, emplenament de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials…).
 • Cookies de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració…).
 • Cookies d’anàlisi que permeten l’anàlisi anònima del comportament dels usuaris de la web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb la fi de millorar les planes web.
 • Cookies publicitàries que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web.
 • Cookies de publicitat personalitzadaque permeten la gestió dels espais publicitaris de la web sobre la base del comportament i hàbits de navegació d’usuari, d’on s’obté el seu perfil i permeten personalitzar la publicitat que es mostra en el navegador de l’usuari.

Les APLICACIONS VP utilitzen  cookies tècniques, de personalització i anàlisis pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal però capten hàbits de navegació per a finalitats estadístiques.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús.

De totes maneres, li informem que pot activar o desactivar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet:

Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada.

Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració.

Safari: Preferències -> Seguretat.

Opera: Eines -> Preferencies -> Editar preferencies > Cookies

Per a més informació, pot consultar a l’Ajuda del seu navegador o a les pàgines de suport dels mateixos:

Chromesupport.google.com

FireFoxsupport.mozilla.org

Internet Explorerwindows.microsoft.com

Safarihttp://www.apple.com

Operahttp://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

 1. Comunicacions comercials per correu electrònic

El principal mitjà de comunicació entre VP Control Animal, S.L. i l’USUARI és mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada. Li informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal.

Així mateix VP Control Animal, S.L. pot enviar comunicacions “push” a l’USUARI amb informacions que consideri rellevants per al mateix.

En compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del mitjans electrònics que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, li informem que l’acceptació de les presents Condicions d’Ús, implica la seva autorització expressa per remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per mitjans electrònics pot oposar-se a les mateixes en l’adreça a dalt indicada, o en cada enviament de correu electrònic que li remetem i, en cas de comunicacions push, mitjançant la desactivació d’aquest tipus de comunicacions en l’aplicació.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

VP Control Animal, S.L. pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

 

 1. Responsabilitats

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web i les nostres APLICACIONS VP volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

VP Control Animal, S.L. no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a VP Control Animal SL qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.

La utilització de les APLICACIONS VP requereix la connexió a Internet del dispositiu en el qual es trobi instal·lada. És responsabilitat exclusiva de l’USUARI la contractació del servei d’Internet i el seu cost associat. L’USUARI és conscient que el cost del servei de connexió pot variar en funció de la ubicació del dispositiu sense que VP Control Animal, S.L. tingui cap responsabilitat per això.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal o sobre les nostres APLICACIONS VP que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programes que alterin el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’ús de les APLICACIONS VP no garanteix el correcte compliment de les obligacions legals per part de l’USUARI. Les APLICACIONS VP són merament una eina d’ajuda i és RESPONSABILITAT EXCLUSIVA DE L’USUARI el compliment de la legislació aplicable, per tant, l’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i de les nostres APLICACIONS VP, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a VP Control Animal, S.L. per qualsevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

VP Control Animal, S.L. no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web ni de les APLICACIONS VP, ja siguin propis, de tercers, o d’altres webs enllaçades, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de les mateixes.

VP Control Animal, S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres Condicions d’Ús, accés i política de privadesa, o qualsevol una altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les Condicions d’Ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents Condicions d’Ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Tribunals competents en cada cas.

 

 1. Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Les presents Condicions d’Ús han estat modificades amb data 23/01/2017. A qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats a info@lant-advocats.com o en www.lant-abogados.com.

Imprimir